KOMPRIMATORERKOMPRIMATOR MINI

är designad för att kompaktera avfallsmaterial i det begränsade utrymmet på grund av dess mindre övergripandemått. Med kort avstånd för packningsplattans rörelse och smal bredd är denna maskin mycket effektiv i högre nyttolast per volym container.KOMPRIMATOR MINIBIO OCH DUO

är utformade för att komprimera vått och organiskt avfall samt blandat fast avfall i begränsat utrymme på grund av sina mindre övergripande dimensioner. Pendelpressplattan är utrustad med enkel- eller dubbelverkande cylinder och ger höga resultat samtidigt som den inte kräver någon underhåll under lång tid.KOMPRIMATOR BIO

Brett urval av både mobila och stationära komprimatorer med olika kapacitetsnivåer. Särskilt utformade för att möta individuella kundbehov med hänsyn till de specifika egenskaperna hos den genererade avfallet.KOMPRIMATOR COMPACT

är skapad för att minska mindre avfall och material. På grund av den kortare rörelseavståndet för kompressionsplattan är denna maskin mycket effektiv i snabb komprimeringsprocess och har en maximal transportkapacitet på 26 m³ i förhållande till begränsad längd på krokbilsinsamlingsfordon.KOMPRIMATOR MEGA

är skapad för att minska större kartongavfall och andra material. På grund av den längre rörelsen hos kompressionsplattan är denna maskin mycket effektiv för att komprimera större delar. Maximal transportkapacitet är 24 m3 i förhållande till en begränsad längd av lastbilar med kroklift.STATIONÄR KOMPRIMATOR COMPACT

är skapad för att minska mindre avfall och material. På grund av den kortare rörelseavståndet för komprimeringsplattan är denna maskin mycket effektiv i snabba komprimeringsprocesser. Maximal transportkapacitet för komprimeringsbehållaren är 44 m3 i förhållande till en begränsad längd av lastbilar med kroklift.STATIONÄR KOMPRIMATOR MEGA

är skapad för att minska större kartongavfall och andra material. På grund av det längre rörelseavståndet för komprimeringsplattan är denna maskin mycket effektiv för att komprimera större delar. Maximal transportkapacitet för komprimeringsbehållaren är 44 m3KOMPRIMATOR CONTAINER FÖRSTÄRKT

EC komprimeringsbehållaren är avsedd för användning med stationära komprimatorer ESC eller ETS för att pressa kartong, folie och torrt eller halvtorrt kommunalt avfall. EC container finns i olika modeller som standard, förstärkt och med flyttbart tak.KOMPRIMATOR CONTAINER FÖRSTÄR

EC komprimeringsbehållaren är avsedd för användning med stationära komprimatorer ESC eller ETS för att pressa kartong, folie och torrt eller halvtorrt kommunalt avfall. EC container finns i olika modeller som standard, förstärkt och med flyttbart tak.FLYTANDE TAK CONTAINER

CONTAINER FÖR STATIONÄR KOMPRIMATOR är utrustad med flytande tak som underlättar utmatningen av avfallet, vilket är en stor fördel med denna typ av container. Containern används till torrt avfall och rekommenderas särskilt för kartong och folieavfall.BIN KOMPRIMATOR

EBC 660 och 1100 Bin Compactor är utformad för att komprimera upp till 3 kärl i ett enda kärl och är lämplig för komprimering av allmänt avfall, återvinning och matavfall.

Adress

Osmussaare tn 8, 13811 Tallinn, Estonia

Telefon
    +372 58 00 9999